Hydroizolację zaplanuj zanim rozpoczniesz budowę

Branża budowlana Usługi

W toku budowy każdego obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania należy zadbać o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do nieprawidłowo lub w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozrostu chorobotwórczych grzybów oraz pleśni.

Które fragmenty budowli należy chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą przede wszystkim piwnice, dachy, balkony, fundamenty i tarasy, a więc te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z czy też opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej techniki warto użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, aby każda warstwa miała spadek zapobiegający kumulacji wody między nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się też balkony.

Komu zlecić przygotowanie hydroizolacji?

Ważne jest, by planowanie hydroizolacji, powierzyć kompetentnej ekipie, mającej wieloletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze ekspertami w trakcie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm dylatacyjnych, taśm PVC, węży iniekcyjnych czy uszczelek pęczniejących. Natomiast na zlecenie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, naprawą i inwentaryzacją przecieków wody, naprawą tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.