Rodzaje kontenerów na odpady

Branża budowlana Robienie zakupów

Potrzebujesz kontenerów rolkowych? Sprawdź http://bit.ly/2HaSnUE

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w czasie różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z przechowywaniem oraz transportem śmieci. Aby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]