Ściana fundamentowa i jej hydroizolacja

Branża budowlana

Każdy budynek wykonany jest z paru rodzajów ścian. Do tych o wielkim znaczeniu z całą pewnością zaliczana jest ściana fundamentowa, która niezwykle często określana jest również mianem fundamentów. Fundament jest podwaliną budynku. To on przejmuje pojawiające się obciążenia, po czym przenosi je na warstwę gruntu. W konsekwencji cała konstrukcja nieruchomości jest stabilna. Zadaniem ściany fundamentowej jest w związku z tym powiązanie w sposób naprawdę stabilny konstrukcji budynku z gruntem. Nie trudno więc domyśleć się, że ściana fundamentowa musi zostać należycie postawiona.

Ściana fundamentowa – właściwe metody hydroizolacji

Aby ściana fundamentowa była trwała oraz odpowiednio wypełniała nałożoną na nią rolę, powinna być właściwie chroniona przed działaniem wilgoci. Powinno się pamiętać, że wielu inwestorów, architektów, a nawet wykonawców robót budowlanych nie dysponuje dostateczną wiedzą, która umożliwia dopasowanie najlepszej metody hydroizolacji. Używanie niewłaściwych materiałów hydroizolacyjnych lub niewłaściwie dobrany materiał budulcowy powodują, że ściana fundamentowa może okazać się nieodporna na wpływ wilgoci. A wtedy pojawić mogą się duże problemy.

Ściana fundamentowa – świetny materiał oraz zasady pracy

Doskonałym materiałem do postawienia ściany fundamentowej jest beton. Sprawdza się on głównie tam, gdzie poziom wód w gruncie jest dość wysoki. Na materiale tego typu bez żadnych kłopotów można wykonać naprawdę skutecznie funkcjonującą hydroizolację. Trzeba jednak wiedzieć, że jeżeli w ścianie wykonano łączenie fug, to punkty te powinny zostać zabezpieczone w odpowiedni sposób. Wszystko dlatego, że punkty te są słabsze i to zazwyczaj właśnie przez nie przenika woda gruntowa, powodując uszkodzenie ściany. Raczej słabym materiałem, z którego wykonuje się ściany fundamentowe okazuje się być z kolei czerwona cegła. Ten budulec woda penetruje z niezwykłą łatwością. Co więcej, wilgoć pnie się w górę ściany, powodując takie defekty, jak puchnięcie, a następnie odpadanie tynku. Do tego dodać należy nieestetyczne zacieki. Z tego powodu wykonanie hydroizolacji ściany fundamentowej najlepiej jest zlecić doświadczonej firmie.