W trakcie budowy domu postaraj się o właściwą izolację fundamentów

Branża budowlana Usługi

Ochrona fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych faz budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity grzybów oraz pleśni z biegiem czasu odbiją się negatywnie na zdrowiu mieszkańców.

Kto przeprowadzi hydroizolację fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zostawić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale także w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnym przypadku. Wszak zastosowanie odpowiednich technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Ważna jest także szczegółowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można określić czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje ryzyko podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Sposoby izolacji fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich osłony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów też wypada zlecić profesjonalistom, bowiem kardynalnym błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też użycie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych właściwości wodochronnych. Nieodpowiednie ukończenie prac czy użycie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, że będzie ona nieefektywna.