Weryfikacja stanu gruntów – badania geologiczne

Branża budowlana Usługi

Prowadzone współcześnie badania geologiczne używają profesjonalnego sprzętu, który umożliwia precyzyjną weryfikację stanu gleby. Jakie procedury przeprowadza się w trakcie takich czynności i komu warto je zlecić?

Badania geologiczne – jakie procedury realizują geolodzy

Badania geologiczne wykonywane są w celu pozyskania dokładnych danych dotyczących składu gruntu. Do najważniejszych czynności, jakie przeprowadzają geolodzy należą m.in. badania laboratoryjne wód, sondowanie dylatometrem, pobranie próbek gruntu, ustalenie profilu litograficznego. Dokładne zbadanie warunków gruntowych jest nieodzownym elementem przed rozpoczęciem budowy. Bez wnikliwej weryfikacji gruntów nieruchomościom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach zawalenie. Przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami wodno-gruntowymi przygotowują szereg ważnych dokumentów, na przykład dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje hydrogeologiczną, wykonują ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są też badania związane z geologią złóż kopalin – przeprowadzanie wierceń, przygotowywanie dokumentacji złóż, inwentaryzacja terenów.

Badania geologiczne – odwierty 50 metrów wgłąb ziemi

Procedury związane ze sprawdzeniem składu gruntów odbywają się z wykorzystaniem różnych narzędzi. Specjalistyczne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do szczegółowych badań laboratoryjnych. Firmy wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i zmechanizowane urządzenia, które przeprowadzają bardzo głębokie odwierty. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. Podczas procesu wykorzystuje się różne metody, takie jak sondowania SCPTu, FVT bądź dynamiczne. Dzięki nim można opisać stopień plastyczności czy zagęszczenie gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Postaw na specjalistyczne przedsiębiorstwa, mające właściwe kwalifikacje.