Ekologia w Kronospanie

Branża meblarska

Dobre wieści dla wszystkich, którzy zamieszkują w Szczecinku i w jego okolicach. Mieszcząca się w Szczecinku nowoczesna fabryka Kronospanu już niebawem rozpocznie budowę niezwykle skutecznego i nowatorskiego systemu ochrony powietrza. Z pomocą użytych technik, zanieczyszczenia, kurz i lotne związki organiczne, mogą zostać zredukowane już o 90-98 procent.

Kronospan – dbałość o powietrze

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Żeby dostosować swoje fabryki do unijnych wymogów, Kronospan dopasuje swoje instalacje produkcyjne pod kątem emisji przemysłowych oraz BAT, który jest najlepszą obecnie wykorzystywaną technologią wywarzania płyt drewnopochodnych. Oprócz tych starań, Kronospan zainwestuje w UTWS – wyjątkowo innowacyjną aparaturę służącą do oczyszczania gazów odlotowych. UTWS jest systemem urządzeń, których celem jest ochrona powietrza. Zadaniem UTWS jest nie tylko osuszenie zrębek, stanowiących surowiec do wytwarzania płyt wiórowych, ale również zapewnienie oczyszczania gazów odlotowych z kurzu. Dzięki UTWS gorące opary nie mają styczności z suszonym drewnem, co pozwala ograniczać problem wydzielanych do atmosfery związków.

Kronospan – składowanie trocin

Kronospan Mielec

Działania Kronospanu przyczyniają się również do realizacji postulatów, które są zgłaszane przez mieszkańców Mielca. Podjęte czynności dążą do zabezpieczenia składowania zrębek, wybudowanie ekranu dźwiękochłonnego i montaż tłumików hałasu.

Kronospan zleca badania akustyczne

Kronospan Szczecinek

W zakładzie w Mielcu wykonano badania akustyczne, które pozwoliły na zidentyfikowanie źródła hałasu na terenie przedsiębiorstwa. Dodatkowo firma zewnętrzna przeprowadzi analizę emisji pyłu, związanej między innymi z transportem, przeładunkiem i magazynowaniem strużyn drewnianych, a także opracuje strategię redukcji ich ilości.