Oświetlenie bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa to jeden z rodzajów oświetlenia awaryjnego. Ma łatwy do rozpoznania wygląd: prostokątne bloki na zielonym tle. Pełni funkcję punktu orientacyjnego podczas braku napięcia elektrycznego. Pomaga osobom znajdującym się w zagrożonym budynku sprawnie przemieścić się w bezpieczne miejsce w czasie pożaru albo innego niebezpieczeństwa. Zdarza się, że brak światła może mieć tragiczne konsekwencje w […]

Czytaj dalej