Badania wysokościowe – sprawdź czy możesz pracować na wysokości?

Dbanie o zdrowie Usługi

Sprawdź, kto ma w swojej ofercie badania wysokościowe Bielsko. Skieruj się w to miejsce

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości powyżej 3 metrów nad podłogą bądź ziemią. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale również pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych branż. Jak przebiegają tego rodzaju badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z zastosowaniem specjalnych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy tego rodzaju nie mogą wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, narzekające na kłopoty z równowagą czy wykazujące problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc kompletna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą), neurologii oraz okulistyki. Badania przeprowadza się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. Podczas badań można też wykryć choroby do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości, ich przeprowadzenie jest więc szczególnie istotne. Nie trzeba obawiać się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, gdyż istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, że podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju trzeba poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast przeprowadzać je co roku.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]