Defibrylatory AED nie tylko w szpitalu

Dbanie o zdrowie

Defibrylatory to urządzenia stosowane w sytuacjach śmiertelnych zagrożeń. Regularnie pomagają milionom osób z zawałem. Czym wyróżniają się defibrylatory AED i w jaki sposób mogą przywrócić funkcje życiowe?

Defibrylatory AED – samodzielnie badają czynności życiowe

Defibrylator to sprzęt, który pomaga przywrócić właściwy rytm serca, np. w momencie pojawienia się migotania komór. Oddziałuje na mięsień sercowy wysyłając prąd elektryczny o określonej energii, dzięki czemu możliwe jest ustabilizowanie akcji serca. Tradycyjny defibrylator to urządzenie złożone z metalowych elektrod oraz ekranu wyświetlającego pracę serca. Obsługą urządzenia i wykonywaniem dalszych czynności zajmuje się lekarz. Specyficznym typem urządzenia jest defibrylator AED, który może być użyty zarówno przez specjalistów, jak i osoby bez profesjonalnego wykształcenia. Urządzenie to samodzielnie monitoruje rytm serca i określa czy osoba poszkodowana wymaga defibrylacji. Potem za pomocą poleceń głosowych oraz ilustracji osoba wykonująca resuscytację jest instruowana o dalszym przebiegu czynności. Defibrylatory wydają też sygnały dźwiękowe, dzięki którym można utrzymać właściwe tempo ucisków klatki piersiowej.

Defibrylatory AED – polecenia głosowe oraz grafiki

Badania wykazują, że szybkie podjęcie defibrylacji zwiększa szanse przeżycia aż o 70%. To właśnie dlatego w polskich miastach instaluje się defibrylatory AED, a w internecie, prasie i telewizji prowadzone są akcje społeczne dotyczące prowadzenia reanimacji. Defibrylatory AED charakteryzują się inną budową niż urządzenia klasyczne. Wyposażone są w elektrody jednokrotnego użytku, które przykleja się do klatki piersiowej osoby reanimowanej. Dodatkowe aparatura automatycznego defibrylatora obejmuje także ręcznik i maskę na twarz. Urządzenia te wyposażono w moduł automatycznej analizy pracy serca.