Dobry psychoterapeuta

Dbanie o zdrowie

Zawód psychoterapeuty nie jest prawnie uregulowany w naszym kraju, dlatego też psychoterapeutą możemy nazwać każdego, kto ukończył specjalistyczny kurs, a osobę, która jest w jego trakcie. Najczęściej na tego typu szkolenia decydują się osoby posiadające wykształcenie psychologiczne, socjologiczne lub pokrewne.

Psychoterapia grupowa jako forma psychoterapii

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, co ma na celu pomoc pojedynczemu pacjentowi. Psychoterapia grupowa może być rozplanowana na kilka pojedynczych sesji, ale może również przybierać dłuższe formy, np. wieloletniego leczenia. Grupy terapeutyczne są zwykle są konkretnie ukierunkowane np. ich celem jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. Oprócz tego istnieją również grupy o charakterze ogólnym, w których pomoc niesiona jest osobom posiadającym różne doświadczenia życiowe. Pojedynczy pacjent wpływa również leczniczo na całą grupę, a co za tym idzie na konkretnych jej członków, dlatego dołączenie do kręgu jest poprzedzone rozmową na temat potrzeb pacjenta.