Nerwica

Dbanie o zdrowie

Medycyna określa nerwicę jako zespoły psychogennych dysfunkcji emocjonalnych, zaburzeń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania uzewnętrzniających się w tym samym czasie i powiązanych ze sobą wzajemnie u których przyczyny leży napięcie i lęk.

Leczenie farmakologiczne nerwicy

Najskuteczniejszą metodą kuracji neurozy jest połączenie kuracji medykamentami z psychoterapią. W leczeniu nerwicy wykorzystuje się przeważnie leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym zorientowane na różne jej objawy. Leczenie nerwicy ma charakter przewlekły, a leki przeciw depresyjne mogą trwale uzależniać i wpływać na ogólny obraz zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Techniki psychoterapeutyczne są tak samo ważne, a, w wielu przypadkach nawet bardziej istotne niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy umożliwia uzyskanie wiedzy o pochodzeniu wielu objawów. Do najczęściej zalecanych metod psychoterapeutycznych zalicza się terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną jak również psychoanalizę.

Inne metody wspierające w leczeniu nerwicy

Form wspomagających leczenie nerwicy jest dużo – należą do nich: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim samodzielna inicjatywa chorego ma ogromne znaczenie dla toku terapii.

Równie ważną rolę w patogenezie zaburzeń lękowych może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się uwagę na pozytywną rolę np. jogi i systematycznych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Urozmaicenie jadłospisu również ma wpływ na efektywność procesu leczenia nerwicy. Pomocne jest także stosowanie ziół, łagodzących symptomy nerwicowe.

Do innych metod leczenia głównie bardzo poważnych, powikłanych nerwic należą elektrowstrząsy. Ta budząca wątpliwości metoda wykorzystywana kiedyś głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych obecnie jest uznana za bezpieczną.