Vitberg i AWF w Krakowie rozpoczynają badania nad wibroterapią

Dbanie o zdrowie

Vitberg. Uzyskaj więcej informacji na https://www.youtube.com/watch?v=UjB6L8FIPG4

W 2018 r. na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zainicjowano działanie pierwszej Pracowni Wibroterapii. Projekt powstał przy współudziale firmy Vitberg z Nowego Sącza.

Zajęcia dydaktyczne i badania z aparatami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii przeznaczona jest do przeprowadzania badań naukowych nad oddziaływaniem wibroterapii na organizm człowieka. Będą w niej także prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów AWF-u z zakresu fizykoterapii, kosmetologii i odnowy psychosomatycznej. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które zaopatrzona została Pracownia Wibroterapii, będą służyć również do powysiłkowej regeneracji sportowców. krakowskiej pracowni przyczyniła się do tego, że urządzenia Vitberg zaczęto testować na AWF-ach w Warszawie i w Gdańsku.

Do jakich badań przyczynią się aparaty firmy Vitberg?

W przyszłości rezultaty testów mogą pomóc w optymalizacji treningów sportowców czy modernizacji terapii pacjentów. Z pewnością w Pracowni Wibroterapii będą prowadzone prace badawcze z zakresu fizjologii i biochemii. Obserwacji poddany zostanie wpływ wibroterapii na mikrokrążenie i stany zapalne stawów. Wyniki obserwacji będą porównywane z rezultatami uzyskiwanymi przez laboratoria z całego świata.

Nasze dane adresowe:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]