Dlaczego warto kontrolować wartość opałową biogazu?

Instalacje przemysłowe Technologie

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze decyduje o kaloryczności paliwa i jego jakości. Z jakiej przyczyny warto ją kontrolować? W jakich dziedzinach przemysłu stosowane są nowoczesne urządzenia do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa gazu płynnego, biogazu i odpadów komunalnych

Wartość opałowa to wielkość energii uwalnianej podczas spalania danej ilości paliwa. Parametr ten wylicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, stałych, jak i gazowych – węgla brunatnego i kamiennego, drewna opałowego czy gazu ziemnego i płynnego. Badaniu może być poddana też wartość opałowa odpadów komunalnych. Aparatem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest specjalny analizator zaopatrzony w sensory gazowe, który szczegółowo bada między innymi poziom siarkowodoru (H2S), wodoru (H2), metanu (CH4) i tlenu (O2). Składniki te wpływają na jakość paliwa, przesądzają o jego kaloryczności, lecz także mogą wywołać niebezpieczeństwo wybuchu, z tej przyczyny stałe sprawdzanie ich poziomu jest nadzwyczaj ważne.

W których gałęziach przemysłu sprawdzana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory biogazu i gazu stosuje się w wielu sektorach przemysłu – między innymi w na wysypiskach śmieci, biogazowniach rolniczych, oczyszczalniach ścieków, instalacjach badawczych, jak również w innych firmach i jednostkach stosujących biogaz. Za sprawą zastosowania analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, rejestrowanie parametrów gazu oraz natychmiastowe ujawnienie wszelakich odchyleń w procesie produkcji metanu. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w 2 wersjach – AwiECO i AwiFLEX.