Nauka włoskiego

Nauka

Czy opłaca się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Biegłość języka angielskiego jest aktualnie umiejętnością podstawową, dlatego też, żeby podnieść swoje kwalifikacje i wartość na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do popularnych języków zalicza się: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością dwóch języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a jednostką zagraniczną, dlatego też, staje się bardziej pożądany dla pracodawcy.

Czemu warto zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie popularne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej intensywny, dużo francuskich i włoskich przedsiębiorstw uruchamia w Polsce swoje filie i zakłady. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z ważniejszych w Unii, a sami Włosi bardzo kiepsko znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język fachowy w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Co więcej język włoski jest językiem ”oficjalnym” w dziedzinach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest trudna?

Język włoski jest bardzo prosty do nauczenia się, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych umiejętności językowych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest łatwa – wystarczające jest opanowanie podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Prostota języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich bazuje na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych występuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi praktycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Włochy są pięknym krajem, a więc uczmy się włoskiego!