Scenariusz szkolenia – co zrobić, by działał?

Nauka

Scenariusz dobrego szkolenia bardzo różni się od innych skryptów. Aby kurs okazał się efektywny, scenariusz musi być elastyczny oraz umożliwić dopasowanie szkolenia do grupy. Aby to było osiągalne, powinniśmy przeanalizować umiejętności uczestników oraz ich oczekiwania. Jest to naprawdę ważne, gdyż odpowiednio opracowany scenariusz szkolenia jest podstawą pracy każdego coacha. Dobrze więc powiedzieć parę znań o tym, jak powinien on się prezentować oraz o czym nie zapominać przy jego tworzeniu. Przydatnych będzie na pewno parę ważnych porad, które musi znać każdy, kto chce przeprowadzić kurs.

Scenariusz szkolenia – co jest istotne?

Kluczowym zadaniem scenariusza szkolenia będzie oczywiście określenie jego długości – pamiętajmy przy tym, że szkolenie musi być jak najdłuższe, bo krótsze kursy okazują się często dla trenerów źródłem dużych problemów. Następnym działaniem powinno być ustalenie zakresu kursu – ten natomiast powinien być dostosowany do jego długości. Jedynie wtedy możemy przygotować główne ćwiczenie kursu. Podczas dobrze przygotowanych szkoleń ćwiczenia przeprowadzane są tylko wtedy, gdy uczestnicy usłyszeli już wszelkie potrzebne informacje – poprzedzają one bowiem końcowe podsumowanie.

Scenariusz szkolenia a najważniejsze cele

Scenariusz szkolenia powinien także dostarczyć informacji na temat tego, co powinniśmy przedstawić ludziom biorącym w nim udział zanim rozpocznie się ćwiczenie główne. Grupa cech oczekiwanych od uczestników to tak zwane cele operacyjne. Mogą być one różne zależnie od rodzaju kursu. Zwykle jest to odpowiednia atmosfera w gronie uczestników oraz opanowanie przez nich kluczowych wiadomości. Cele operacyjne podczas szkolenia powinny zostać osiągnięte w najmniejszym dopuszczalnym stopniu, a w przypadku odpowiedniej atmosfery – w optymalnym.