Skuteczny scenariusz szkolenia

Nauka

Zapotrzebowanie na tzw. twarde oraz miękkie szkolenia jest od jakiegoś czasu bardzo duże, co powoduje, iż wiele osób decyduje się, by zrobić kurs trenerski. Jego zadaniem jest przygotowanie do przeprowadzania szkoleń, a jednym z jego najważniejszych elementów jest nauka właściwego tworzenia scenariusza szkolenia.

Jak przygotować dobry scenariusz szkolenia?

Budując scenariusz szkolenia, trzeba mieć świadomość, że nie może on być zbyt sztywny. Grupy słuchaczy są różne, odmienne bywają również okoliczności, dlatego konieczne jest co prawda nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie w każdym przypadku będzie się restrykcyjnie go trzymać. Warto zatem brać pod uwagę rozmaite opcje i rozwiązania. Jedną z najistotniejszych kwestii stanowi dostosowanie obszaru zagadnienia poruszanego na szkoleniu do jego czasu. Temat nie może być ani zbyt szeroki, ani też zbyt zawężony. Nawet szkoleniowcy posiadający certyfikat trenerski wtedy, kiedy planują scenariusz szkolenia, są zmuszeni czasami uściślać tematy. Nie mniej ważną kwestię stanowią cele szkolenia. Są one rzecz jasna różne, ale w przypadku absolutnie każdego szkolenia celem ma być zmiana obecnej sytuacji, czyli na przykład poprawienie określonych zdolności lub modyfikacja zachowania w określonych okolicznościach. Jeżeli przy podsumowaniu widoczne staje się, że założenia te zostały osiągnięte, jest to sukces, gdyż rezultaty te będą długotrwałe. Cel jest oczywiście mocno powiązany z tematem danego szkolenia.

Ćwiczenie główne – najważniejszy etap skutecznego scenariusza szkolenia

Po określeniu celów przychodzi czas na przygotowanie głównego ćwiczenia, które jest najistotniejsze, pomimo tego, że robi się je właściwie na końcu. Służy ono osiągnięciu głównego celu szkolenia, a więc jego znaczenie jest niebagatelne. Na etapie tym wykorzystuje się standardowe narzędzia stosowane podczas szkoleń, czyli tak zwane dramy – narracje, odgrywanie scenek, symulacje, a także zazwyczaj dzieli się uczestników na grupki, co zapewnia efektywniejszą pracę i skraca dystans między uczestnikami. By można jednak było takie ćwiczenie wykonać, trzeba również sprecyzować cele operacyjne, co jest kolejnym elementem scenariusza szkolenia. Cele operacyjne to zdolności czy umiejętności, jakie grupa musi wypracować, aby była w stanie przeprowadzić ćwiczenie. Zależą one od jego rodzaju oraz tematyki szkolenia. Zwykle wypracowanie tych parametrów obliguje do wykonania uzupełniających ćwiczeń. Po każdym ćwiczeniu konieczne jest podsumowanie, w ramach którego uczestnicy mówią, czego się nauczyli. Podsumowania należy dokonać również na koniec zajęć.