Kiedy wybrać usługi detektywistyczne

Ochrona i bezpieczeństwo

Zakres usług detektywistycznych

Coraz częściej korzystamy z usług prywatnych detektywów. Główny zakres takiej działalności to gromadzenie wrażliwych, tajnych informacji dotyczących postepowań karnych i cywilnych, przedmiotów, osób zaginionych lub ukrywających się i dokonywanie weryfikacji wiarygodności świadków i aktów. W tej branży wszystko ma znaczenie, nawet drobna przesłanka od klienta lub występujące przypadkowe okoliczności. Działalność opiera się na przeprowadzeniu śledztwa posługując się racjonalnym, logicznym myśleniem i innymi niejawnymi metodami dochodzenia. Bazując na zebranych dowodach oraz faktach, poprzez taką formę dedukcji, detektyw jest w stanie zidentyfikować prawidłowe konkluzje. Działając w zgodzie z literą prawa i określonym przez licencję zakresem czynności, do usług detektywistycznych należy przedstawienie prawdziwej wersji wydarzeń w trakcie realizacji zlecenia.