Komu powierzyć szkolenia PPOŻ?

Ochrona i bezpieczeństwo

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ to obowiązek firmy. Powinniśmy zorganizować je jednak nie tylko z uwagi na przepisy – w razie pożaru nasi pracownicy będą wiedzieli, jak skutecznie opuścić teren przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie należy na nim oszczędzać i decydować się na tylko tych organizatorów, którzy zagwarantują nam, że zatrudnieni rzeczywiście uzyskają niezbędne wiadomości. Na jakich zasadach więc opierają się skuteczne szkolenia PPOŻ? O czym musimy wiedzieć przy poszukiwaniu osoby je prowadzącej? W jakich odstępach czasowych powinny się odbywać?

Szkolenia PPOŻ – kto je zorganizuje?

Przeprowadzenie szkolenia PPOŻ należy zlecić zaufanej firmie. Osoby, które przekażą pracownikom, jak postąpić w przypadku pożaru muszą posiadać odpowiednie uprawnienia dotyczące BHP, pożarnictwa czy przejść szkolenie wykładowców ochrony PPOŻ. Zależnie od poziomu szkolenia, muszą mieć wykształcenie maturalne albo wyższe. Szczegółowe zapisy dostępne są w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenia PPOŻ – im więcej tym bezpieczniej

Przepisy precyzują, że szkolenia PPOŻ dla pracowników umysłowych powinny odbywać się co najmniej co 6 lat. Dla robotników ten okres wynosi 2 lata, zaś przy zadaniach szczególnie ryzykownych – 365 dni. Nie zapominajmy jednak, że mają one zapewnić ochronę załogi – warto więc przeprowadzać je nieco częściej. Nie jest ważne, czy są to większe, czy niewielkie przedsiębiorstwa – wszędzie mogą okazać się bardzo przydatne.