Oświetlenie bezpieczeństwa

Ochrona i bezpieczeństwo Oświetlenie budynków

Oświetlenie bezpieczeństwa to jeden z rodzajów oświetlenia awaryjnego. Ma łatwy do rozpoznania wygląd: prostokątne bloki na zielonym tle. Pełni funkcję punktu orientacyjnego podczas braku napięcia elektrycznego. Pomaga osobom znajdującym się w zagrożonym budynku sprawnie przemieścić się w bezpieczne miejsce w czasie pożaru albo innego niebezpieczeństwa. Zdarza się, że brak światła może mieć tragiczne konsekwencje w postaci zagrożenia zdrowia lub przerwania istotnego procesu produkcyjnego.

Po co powstało oświetlenie bezpieczeństwa?

Oświetlenie bezpieczeństwa zostało stworzone po to, by zadbać o znajdujące się w pomieszczeniu osoby. Zdarza się, że w przypadku awarii prądu, czy pożaru ludzie zachowują się w sposób intuicyjny. Tego typu sytuacja wywołuje panikę, co z kolei może spowodować ogólny chaos. Ucierpieć mogą nie tylko ludzie, ale także maszyny i przyroda. Dlatego też kluczowe jest przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Skuteczną pomocą okazuje się wtedy oświetlenie bezpieczeństwa.

Jak działa oświetlenie bezpieczeństwa?

Oświetlenie bezpieczeństwa pokazuje ścieżki ewakuacji poza budynek albo w wyznaczone miejsce. Ich zasilanie odbywa się odrębnie od zasilania głównego oświetlenia. Światła połączone są ze sobą modułowo i są sterowane w ramach jednego systemu. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia długości palenia się świateł, a także innych parametrów. Synchronizacja konkretnych systemów zależy od rodzaju i przeznaczenia budynku. Wszystkie aspekty regulują różne ustawy i inne dokumenty o charakterze prawnym.