Ekogroszek

Robienie zakupów Zagadnienia energetyczne

Właściwości ekogroszku

Ekogroszek jest paliwem, które uzyskiwane jest z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, podobnie jak i sam węgiel ma postać stałą. Węgiel wykorzystywany do produkcji ekogroszku musi cechować się zawartością siarki mniejszą niż 1%, a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24 MJ na 1 kg. Oprócz tego, istotnym jest to, ażeby węgiel ten nie zawierał wody oraz innych substancji niepalnych.

Jak używać ekogroszku?

Ekogroszek służy do produkcji energii cieplnej w specjalnych kotłach retortowych. Wykorzystywany jest wówczas ekogroszek workowany, który jest odważony i gotowy do użycia. Małe rozmiary ziaren, nie przekraczające 25 mm, pozwalają na spalanie ekogroszku za pomocą automatycznych dozowników węgla.

Zalety ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do wytwarzania energii w gospodarstwach domowych oznacza dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż w przypadku spalania innych paliw. Ekogroszek jest przez to uznawany za paliwo ekologiczne.
  • Dzięki zastosowaniu kotłów retortowych obniżona jest również zawartość tlenku węgla, dioksyn, furanów oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Spalanie ekogroszku generuje również dużo mniejszą ilość popiołu.