Polski węgiel

Robienie zakupów Zagadnienia energetyczne

Promocja polskiego węgla

Przez wzgląd na coraz potężniejszą pozycję importerów węgla, poszerzających sukcesywnie swoją ofertę towarową, Tauron zapoczątkował politykę wspierania wizerunku węgla pochodzącego z Polski.

Węgiel brunatny i kamienny

Węgiel jest nieodawialnym źródłem energii, którego wartość opałowa zależy od jego składu (np. od zawartości wody). Największe złoża węgla kamiennego znajdują się w Chinach, w USA, Indiach, RPA oraz w Australii i na Ukrainie.

Wydobycie węgla w Polsce

Jeżeli chodzi o wydobycie węgla w Polsce, to jego pokłady są zlokalizowane w głównej mierze na Górnym Śląsku oraz w województwie lubelskim. U lokalnych sprzedawców można nabyć następujące rodzaje węgla:

  • Węgiel typu Gruby I i Orzech – rodzaje o najwyższej kaloryczności, wykorzystywane szeroko w gospodarstwach domowych przez wzgląd fakt, że po jego spaleniu pozostaje mała małą ilość popiołu
  • Węgiel typu Groszek – drobny węgiel, którego spalanie następuje w specjalnych kotłach retortowych, które wyposażone są w automatyczne podajniki węgla, co stanowi ich główną zaletę
  • Miał – wykorzystywany w elektrociepłowniach i elektrowniach, przez wzgląd na jego niską cenę.