Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Usługi finansowe i rachunkowe

Wszystko o automatycznej windykacji.

Jest wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się w stosunku do dłużnika różne czynności zgodne z obowiązującymi przepisami. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje porównywalną ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakaś część opłat nie zostanie przelana we wskazanym czasie na ogół się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw swoje scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może dodać indywidualne scenariusze działań podejmowanych względem nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeśli wypunktowane wyżej działania nie przyniosą spodziewanego skutku, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie wpływających należności, a po pewnym okresie skutkuje również ogromną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]