Gdzie sprawdzić aktualny kurs funta i wymienić tę walutę?

Usługi finansowe i rachunkowe

Niezbędne informacje w temacie aktualnego kursu funta. Przekonaj się!

Funt szterling, powszechnie określany również mianem „funt brytyjski”, to jedna z najsilniejszych światowych walut. Mimo przynależności najpierw do struktur Wspólnoty Europejskiej a później Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie przyjęła euro i pozostała przy swojej historycznej walucie.

Funt brytyjski a Brexit

W wyniku decyzji o Brexicie, który był procedurą trwającą cztery lata, cena funta względem dolara oraz euro zauważalnie zmalała. Miało to związek m.in. z ogłoszeniem przez duże podmioty, w tym instytucje finansowe, opuszczenia rynku brytyjskiego, co zagrażało spadkiem ilości miejsc pracy, a co za tym idzie również spadkiem przychodu krajowego brutto. Odpracowywanie znacznego spadku kursu funta szterlinga z 2016 r. odbywa się stosunkowo wolno i przy dość znacznych skokach wartości waluty. Kolejną przeszkodą w tym procesie stała się bessa z 2020 r. wywołana długotrwałym zamknięciem angielskiej gospodarki na czas trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Trzeba jednakże podkreślić, iż funt szterling to bardzo mocny pieniądz, obecny w Europie już od XII w., który w samym tylko XX w. przezwyciężył znaczne spadki spowodowane wycofaniem się z powiązania funta ze złotem, dewaluację z 1949 r. czy legendarny już atak spekulantów walutowych z 1992 r.

Wykresy kursu funta znajdziesz na stronie kantoru internetowego

Funt brytyjski pozostaje dla Polaków znaczącą walutą, w której w dalszym ciągu ochoczo lokują swoje pieniądze. Dzieje się tak w głównej mierze w następstwie tego, że pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wielu pracujących tam rodaków nie przewiduje powrotu do kraju i nieustannie wspomaga finansowo swoje rodziny w Polsce. Bieżącym kursem funta brytyjskiego interesuje się wobec tego duża grupa rodaków. Szukają oni przede wszystkim szczegółowych informacji nie tylko o cenie tej waluty, ale nieraz też wykresów historycznych sięgających pięciu lat wstecz. Takie analizy dostępne są między innymi na stronie kantoru online, który aktualizuje kurs w odstępach co parę sekund. Dostęp do aktualnych informacji pomaga także obeznanym inwestorom sprzedawać walutę po najkorzystniejszym kursie.