Kilka informacji o systemie rozliczeń SWIFT

Usługi finansowe i rachunkowe

Uzupełnij swoje wiadomości o systemie rozliczeń SWIFT.

Pomimo, że właściwie codziennie korzystamy z przelewów bankowych, dużo osób po raz pierwszy usłyszało o istnieniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania wdrożenia sankcji względem Rosji w związku z konfliktem na Ukrainie. Jednak system SWIFT istnieje już od lat 70-tych XX w. i jest jednym z fundamentów efektywnego działania międzynarodowej bankowości.

Z systemu bankowego SWIFT korzystają nie tylko banki

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli po polsku – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednak tego skrótu używa się po prostu do określenia międzynarodowego systemu rozliczeń między bankami, bez którego sfinalizowanie przelewów międzynarodowych byłoby zdecydowanie dużo bardziej złożone niż teraz. SWIFT to bardzo popularny, jednakże nie jedyny używany współcześnie system tego typu. Nie licząc przykładowo w Polsce funkcjonują również z systemów: Express Elixir, SEPA i SORBNET.Na całym świecie działają też rozmaite systemy lokalne, obsługujące jedynie rozliczenia bankowe na obszarze konkretnego kraju.

Co jest w związku z tym największym atutem systemu bankowego SWIFT? Obejmuje on swoim działaniem niemal wszystkie kraje na świecie, a przy tym stosują go nie tylko instytucje bankowe, których liczba dziś przekracza już 11 tys., ale również domy maklerskie, giełdy oraz sporo pozostałych podmiotów finansowych. Każdy uczestnik systemu bankowego SWIFT musi otrzymać niepowtarzalny kod (BIC – Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (liter i cyfr). Praktykuje się także nadawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, w takim przypadku taki kod zawiera 11 znaków.

System SWIFT – poznaj kody BIC popularnych polskich banków

Nawet jeśli tylko sporadycznie korzystasz z transakcji międzynarodowych, warto znać kod BIC/SWIFT własnego banku, a co najmniej wiedzieć gdzie ekspresowo znaleźć takie dane. Niżej wymieniamy kody BIC najpopularniejszych banków, działających w Polsce.

– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– CitiBank: CITIPLPX
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]