Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Usługi finansowe i rachunkowe

Wejdź na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby znaleźć informacje dotyczące metody kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, gdy muszą wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za sprzedane produkty czy też wykonane usługi. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta należności. Z uwagi na wymieniony wcześniej limit z tej metody może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie sygnowanie każdej wystawionej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga permanentnego kontrolowania wpływu opłat

Biura rachunkowe nieraz odwodzą niewielkie firmy od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Z reguły przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym pilnowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]