Audyt personalny – pomyśl o rozwoju kompetencji pracowników

Usługi

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o rozwoju kompetencji, odnajdziesz na https://bit.ly/2w6pIwQ.

Wzrasta grono pracodawców, którzy zauważają, że rozwój pracowników w dużym stopniu ma wkład w powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowani pracownicy zaopatrzeni w szeroki wachlarz umiejętności miękkich to najistotniejszy fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – efektywne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na diagnozę ich osobistych kwalifikacji oraz predyspozycji może wesprzeć właściciela przedsiębiorstwa w kompletowaniu kadry, która będzie gotowa na najtrudniejsze wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center zrealizowanego przez wykwalifikowanego specjalistę można odkryć, który z pracowników manifestuje umiejętności kierownicze i zostanie rzetelnym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane rozmaitymi metodami – m.in. w postaci sesji indywidualnych lub grupowych. W czasie audytów z pracownikami wykorzystywane są uznane techniki szkoleniowe, jak np. analiza konkretnego przypadku (case studies), wywiady, zadania w grupach czy symulacje. Dzięki nim można ujawnić skryty potencjał zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu audytu można prowadzić dalej pracę z załogą w formie coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Profesjonalny audyt jest rozdzielona na parę etapów. Zaczyna się od przeglądu kompetencji wymaganych do pełnienia danej funkcji w przedsiębiorstwu. W następnej kolejności audytor opracowuje narzędzia, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Dalszym etapem jest przekazanie informacji na temat intencji sesji oraz tego, co planuje się dzięki niej wypracować. Równie istotne jest poza tym miejsce, w którym będą wykonane audyty zespołów – musi one zapewniać komfort, który wspomoże spełnienie założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny bądź grupowy) jest prowadzony przez wykwalifikowanych doradców z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa od 4 do 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera spersonalizowany, szczegółowy protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony i przekazane są zalecenia, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]