Badania operatorów i ich zastosowanie

Usługi

Jeśli potrzebujesz zamówić badania operatorów Bielsko, kliknij w to miejsce

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z długą i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że badania te znajdują też zastosowanie między innymi w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują dokładny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji i testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Liczy się rzetelność oraz szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w wypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy dana osoba będzie umiała w wystarczająco szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też zdolność do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w przypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego wymagane jest odbycie studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić prawo do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]