Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Usługi

Na www.testypsychologiczne.com.pl sprawdzisz, komu zlecić badania kierowców Bielsko Biała

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego rodzaju badaniom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć jedynie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Istotą testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań ważny jest wiek kierowcy, gdyż kontrolowane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność testów, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, lecz jeśli mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zobowiązani są wykonywać badania corocznie.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]