Rejestracja czasu pracy – z czym to się je?

Instalacje przemysłowe Usługi

Rejestracja czasu pracy, to rozwiązanie coraz częściej wykorzystywane już nie tylko w dużych firmach, ale także w niewielkich przedsiębiorstwach. Pozwala ono na rzetelne gromadzenie i przechowywanie informacji na temat godzin przepracowanych przez każdą zatrudnioną osobę.

Systemy RCP – jak to działa?

Systemy RCP mogą składać się z różnych urządzeń i modułów, dzięki czemu łatwo je dopasować do potrzeb konkretnej firmy. Najbardziej popularne są systemy, w których rejestrowane są wejścia i wyjścia pracowników na podstawie danych zebranych przez czytniki kart zbliżeniowych. Każdy zatrudniony posiada własną kartę, którą musi przystawić do czytnika za każdym razem, kiedy wchodzi do firmy albo kiedy z niej wychodzi. Systemy bardziej złożone pozwalają także na fotorejestrację, dotyczy to przede wszystkim rozwiązań, w których rejestracja czasu pracy połączona jest z opcją kontroli dostępu.

Czy biometria może być stosowana w systemach RCP?

W kontroli dostępu, w której prawidłowa weryfikacja i pilnowanie bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie, zazwyczaj wykorzystywane są urządzenia biometryczne. Identyfikacja odbywa się w nich na bazie układu linii papilarnych lub obrazu tęczówki . Biometria jest poza naszym krajem chętnie stosowana także w rejestracji czasu pracy. W Polsce jednak wciąż nie jest to uregulowane prawnie. Dlatego pracodawcy wolą być ostrożni i zazwyczaj wybierają tradycyjne rozwiązania, takie jak czytniki kart elektronicznych.