Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – do czego jest upoważniony?

Usługi

Potrzebujesz fachowej porady? Skontaktuj się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków

Ostatnie lata to czas napływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Kazachstanu, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Tym samym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]