Deportacja

Wymiar sprawiedliwości

Jeżeli poszukują Państwo informacji na temat ekstradycji z Wielkiej Brytanii, to zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdują się rzetelne informacje na temat deportacji, ekstradycji oraz procesie ich postępowania. Najnowsze przepisy odnośnie ekstradycji zostały uchwalone przez członków Unii Europejskiej 01/01/2004 r. Jako jedną z nowości jest fakt, iż zasada podwójnej odpowiedzialności została wycofana. Przez to osoba, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw zostanie przekazana w ręce władzy kraju ojczystego, gdyż nie ma to już znaczenia czy dany czyn jest karany w obu krajach, czy też nie. W przypadku deportacji wiele czynników ma wpływ czy dana osoba zostanie deportowana. Zależą od konkretnego przypadku , oraz stopniu na jakim znajduje się postępowanie karne. Inne środki zostaną podjęte , gdy sprawa będzie prowadzona przez prokuraturę, a inne jeśli jeśli sprawa będzie na etapie rozpoznania przed sądem. Więcej informacji zamieszczonych zostało na naszej stronie internetowej www.ekstradycja.eu.