Ekstradycja

Wymiar sprawiedliwości

Do odwiedzenia strony www.ekstradycja.eu zapraszamy wszystkich tych, którzy poszukują aktualnych danych na tematy takie jak: ekstradycja, Europejski Nakaz Aresztowania, czy deportacja. Nowe przepisy dotyczące procesu ekstradycyjnego między krajami należącymi do Unii Europejskiej zostały znowelizowane i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004r. Ważną informację stanowi fakt, że obecnie nie obowiązuje już prawo tzw. podwójnej odpowiedzialności. Ma to taki skutek, iż wniosek o wydanie i przekazanie osoby, która dopuściła się jednej z 32 kategorii ciężkich przestępstw, ma moc prawną bez względu na to, czy dany czyn jest uznawany za karalny w obu państwach. Europejski Nakaz Aresztowania jest to z kolei decyzja sądu, którą wydaje Państwo członkowskie UE. Głównym celem ENA jest zatrzymanie osoby poszukiwanej i przekazanie jej do kraju pochodzenia.
Należy mieć również na względzie fakt, że kraj członkowski UE może również nie zastosować się do przepisów związanych z ENA. Jedną z przesłanek stanowi niski wiek osoby, która została objęta wspomnianym nakazem.