Kancelaria TMH – obsługa prawna przedsiębiorstw

Wymiar sprawiedliwości

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia całościową obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym także start-upów, doradza w obszarze inwestycji finansowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy także kompleksową obsługę osób prywatnych – udziela porad we wszystkich dziedzinach prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i wspiera podczas negocjacji, a także ułatwia uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki finansowe, w szczególności z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
Kancelaria TMH zatrudnia doświadczonych prawników. Siedziba kancelarii znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo podatkowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i Urzędem Patentowym RP.