Obsługa spółek w Krakowie – Kancelaria Szczepańska Chwała

Usługi Wymiar sprawiedliwości

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała zajmuje się pomocą i obsługą prawną firm w dziedzinie Prawa pracy i przepisów podatkowych. Z proponowanej oferty skorzystać mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również pozostałe podmioty nieposiadające osobowości prawnej, jak np. działalności prowadzone w ramach spółki.

Podatki – obsługa prawna firm

W obrębie tych usług Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy m.in.:
– doradztwo w zakresie obsługi spółek, jak również ich zakładania,
– reprezentowanie firm przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw windykacyjnych,
– wsparcie w związku z zapowiedzianą kontrolą Urzędu Skarbowego,
– pisemne lub ustne porady w dziedzinie prawa podatkowego,
– doradztwo i pomoc prawną w przygotowaniu i opiniowaniu umów.

Prawo pracy – konsultacje prawne w Krakowie

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się również w Prawie pracy. Świadczy doradztwo i pomoc w sferze:
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracowników i pracodawcy,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowników,
– systemu wynagradzania pracowników,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– przepisów dotyczących BHP
– przedawnienia roszczeń.